Školenie a vzdelávanie

V rámci skvalitňovania našich služieb a skvalitnenia vzdelania našich zamestnancov sa neustále školíme. 

Sme zapojení do projektu rozvoja zručností našich zamestnancov.