Školenie a vzdelávanie


www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk   

www.baffycatering.sk    

V rámci skvalitňovania našich služieb a skvalitnenia vzdelania našich zamestnancov sa neustále školíme. 

Sme zapojení do projektu rozvoja zručností našich zamestnancov.